Kahaani U-13 Team

Anshool Vyas

Goalkeeper

DOB: 20/09/2005

Kishan Patel

Goalkeeper

DOB: 16/04/2005

Aakash Koshti

Defender

DOB: 14/11/2005

Daksh Thakkar

Defender

DOB: 12/03/2005

Gyanendu Gandhi

Defender

DOB: 19/08/2005

Archit Patel

Mid-Fielder

DOB: 26/05/2005

Kahaan Tataria

Mid-Fielder

DOB: 26/09/2005

Tejas Trivedi

Mid-Fielder

DOB: 28/03/2005

Arnav Agrawal

Forward

DOB: 13/12/2005

Malhar Shah

Forward

DOB: 22/12/2005

Priyansh Parekh

Forward

DOB: 23/04/2005

Rishit Doshi

Forward

DOB: 27/12/2005